لیزر آفرینان زیست آرمان (لازار) در سال ۱۳۹۶ توسط آقای آلبرت لازار، متخصص عملگرا و ایده پرداز حوزه لیزر و بیوفوتونیکس تاسیس گردید. چشم انداز فعالیت این شرکت، توسعه جهانی دانش بیوفوتونیکس و تبدیل ایران به قطب جهانی طراحی و تولید لیزرهای پیشرفته پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و کشاورزی است. در این شرکت تخصص های متعددی شامل لیزر، الکترو مغناطیس، الکترونیک، دامپزشکی، فیزیولوژی و زیست شناسی سلولی مولکولی، MBA و کارشناسان مجرب تولید و مونتاژ، کنترل کیفیت، تعمیر و خدمات سرویس دستگاه های پیشرفته در کنار یکدیگر همکاری نزدیکی دارند. شرکت لیزر آفرینان زیست آرمان در سال ۱۳۹۷ موفق به اخذ درجه دانش بنیان از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری برای دستگاه لیزر دندانپزشکی گردید.