تلفن
+98 (26) 349 050 06
+98 (26) 349 050 07
+98 (26) 442 501 04
آدرس
کیلومتر 5 آزادراه کرج - قزوین، خروجی کمالشهر - میدان علم و فناوری، خیابان شهدای جهاد دانشگاهی دستگاه لیزر فیزیوتراپی - پارک علم و فناوری البرز، ساختمان فناوری 4، شرکت لازار
ایمیل
info@lazarbiomed.ir

فرم تماس